Hållbarhet
-Hur hållbart är ditt varumärke?

Att ha ett hållbart varumärke har idag blivit den största snackisen inom företagande. Men är det en snackis? Absolut inte. Förutom att skapa högre lönsamhet har ett hållbart varumärke en trovärdighet över tid som underlättar lansering av nya produkter och ökar dina produkters värde på en andrahandsmarknad. 

No green
bullshit marketing

Vi vet att vi står inför stora utmaningar. För att undvika greenwashing och besvikna kunder behöver vi kommunicera bevisen på att ditt hållbara varumärkeslöfte är sant. Delour tillsammans med Magnusson & Kennberg Varumärkesutveckling ger ditt företag nya förutsättningar att utveckla ett trovärdigt varumärke.

Låt oss bjuda på en kopp kaffe undertiden vi beskriver hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi är redo ge ditt varumärke en riktig hållbarhetsresa.

Kalender.

» «

Kommande workshop

Bygg ett hållbart varumärke

Workshop som riktar sig till dig som vill marknadsföra hållbara produkter och tjänster och på så vis utveckla ditt varumärke. Företag med hög grad av varumärkesorientering har dubbelt så hög lönsamhet som företag som enbart är kortsiktigt marknadsorienterade enligt undersökningen Brand Orientation Index som genomförts av Lunds Universitet.

Förutom att skapa högre lönsamhet har ett hållbart varumärke en trovärdighet över tid som underlättar lansering av nya produkter och ökar dina produkters värde på en andrahandsmarknad.

No green bullshit marketing
För att undvika greenwashing behöver du kommunicera bevisen på att ditt hållbara varumärkeslöfte är sant. Ett sätt är att lyfta fram hållbar design i sin marknadskommunikation. Doro lyfter fram enkelheten hos sina telefoner vilket fyller behov hos en målgrupp med lättare funktionshinder. Ecco är ett annat exempel där varumärket lovar att ta hand om mina fötter genom ergonomisk design av skorna.

Verktyg för långsiktigt varumärkesarbete
Under seminariet kommer du att få inspiration kring hur du bygger ditt hållbara varumärke genom att arbeta med en långsiktig varumärkesplattform. Vi pratar bl a om hur du kan följa upp kundernas uppfattning om ditt varumärke med tydliga nyckeltal och hur du kan engagera dina medarbetare i varumärket för att skapa en sund arbetsplats där människor är stolta över de resultat man åstadkommer för kunderna.

Föredragshållare
Matz Magnusson, konsult på Magnusson & Kennberg Varumärkesutveckling.

Visa hela texten
Matz Magnusson Hållbart varumärke

Fakta.

Med varumärke menar vi den samlade bild som intressenterna har av t ex en organisation, produkt, tjänst eller person, dvs idén om vad ”föremålet” står för, som bygger attraktionskraft, kultur, anseende och förtroende. Med hållbara varumärken menar vi både varaktiga och långsiktigt ansvarsfulla varumärken.

För att utveckla ett hållbart och starkt varumärke krävs resurser, konsekvens och uthållighet. Ett varumärke kan raseras på nolltid om det inte bygger på en solid grund av värdeskapande bortom egenintresset. 

 

Hållbara affär

Grunden till en hållbar affär läggs i varumärkesstrategin. Det är där företaget definierar det värde som det skapar för inte bara sina kunder utan även omvärlden. Ett värde som är större och långsiktigare än själva produkten eller tjänsten och som kan bli grunden för en hållbar affär genom att man både bidra till aktieägarna och till samhället i stort.

Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. Hållbart företagande handlar bland annat om att spara på egna resurser och minska den negativa miljöpåverkan.

Begreppet hållbart företagande kan förklaras som att ”med mindre göra mer”. Det handlar om både hållbar produktion och konsumtion samt att bli mer effektiv. Att maximera den positiva påverkan och minimera den negativa påverkan på miljö, samhälle och människa. 

Att sköta och utveckla företag på ett hållbart sätt innebär att göra mer än lagar och regler säger – det innebär att du tar ditt ansvar för en hållbar utveckling. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

 

Vi agerar och levererar med omtanke kring
ditt varumärke.
Det handlar om dig.