Ordlista
- Vad innebär UX, PMS & CTR?

Med en tydlig arbetsprocess säkerställer vi kundresan.
Nyfiken på hur det funkar? Vi har sammanfattat vår arbetsprocess i åtta steg, från första koppen kaffe till uppföljning och förvaltning för att du ska få en inblick i hur ett samarbete med oss kan se ut. 

» Adobe Creative Cloud «

En molnbaserad prenumerationstjänst kring Adobes grafiska och kreativa program som Photoshop, Indesign, Premiere Pro och många fler. På grund av sin prisvärdhet en utmärkt utgångspunkt för vilket designprojekt som helst. Du kan öppna och uppdatera skrivbordsapplikationer snabbt samt hantera och dela resurser. Det bästa av allt är att applikationen är undangömd men ändå är tillgänglig när du behöver den. Så att du kan fokusera på kreativitet.

» Bounce rate «

Bounce rate är ett begrepp som används vid analys av webbsidetrafik. Bounce rate visar procentandelen av besökare som går in på en webbsida och därefter lämnar sidan (“bounce”) istället för att navigera sig vidare in på webbplatsen. Bounce rate används för att mäta effektivitet när det kommer till att få besökare på sidan att fortsätta med besöket. Det uttrycks som en procentandel och representerar andelen besök som besöker en del av hemsidan men sedan lämnar utan att göra något annat.

» Branding «

Inom branding jobbar man med att skapa en unik position på marknaden och även ett rykte för rätt målgrupp. Huvudsakligen ska detta ske genom breda marknadsföringskampanjer. Branding innebär att företag ska försöka etablera en betydelsefull och differentierad tillvaro på marknaden som lockar nya och behåller befintliga.

» Call to action «

En så kallad uppmaning till handling, alltså en bild eller en textlänk som ska övertala besökare, leads eller kunder att genomföra en handling. Handlingarna kan vara olika, exempelvis kan det vara att någon bör ladda ner en e-bok, prenumerera på en blogg eller läsa en viss artikel.

» Copy/Content «

Content marketing betyder att man skapar och delar värdefull content, gratis, för att attrahera och konvertera prospects till kunder. Kunder som förhoppningsvis fortsätter köpa dina produkter. Content marketing är bloggar, podcast, white papers och mail-utskick. 

Copywriting får en läsare att agera på det sätt avsändaren vill. Ibland kan det handla om att köpa en produkt, men det kan lika gärna vara att prenumera på ett nyhetsbrev. Copywriting används till sälj, annonser och direktmail. 

» CSS «

CSS (Cascading Style Sheets) är ett språk som beskriver presentationsstilen för ett strukturerat dokument som till exempel typsnitt, textstorlek och färg. Tekniken är ett sätt att anpassa dokumentet med hänsyn till datortyp, skärmupplösning, färgdjup och installerade typsnitt.

» CTR «

CTR (Click through rate) är antalet klick som en sponsrad länk tar emot dividerat med antalet gånger den sponsrade länken har visats. CTR är således ett sätt att mäta hur väl en reklamkampanj på Internet lyckats fånga besökares intresse.

» Direkttrafik «

Denna trafik är vanligtvis ett resultat av en användare anger din URL i sin webbläsare eller använder ett bokmärke för att komma åt din hemsida direkt. I huvudsak inträffar direkt trafik när Google Analytics inte kan bestämma någon annan trafikkälla eller kanal. På så sätt skiljer sig direkttrafik från andra källor som organiskt, hänvisningar, social, e-post och betald trafik.

» Facebook Pixel «

En HTML-kod för din hemsida som gör det enklare att mäta, optimera och bygga trafik kring dina annonskampanjer. Låt dig inte skrämmas av att det är en kod, den är nämligen både enkel att använda och kräver ingen kunskap om kodning. När någon besöker din hemsida och agerar på något, till exempel klickar sig vidare på produktsidan, eller köper en viss produkt, triggas Facebooks pixel och rapporterar på handlingen. På detta sätt kan du se när en kund konverterar på din Facebook-annons. Samtidigt blir det enklare att nå ut till samma kund igen tack vare identifieringsmöjligheterna pixeln ger. Ju mer konverteringarna på hemsidan ökar, blir Facebook bättre på att leverera annonserna till de mottagare som har högst sannolikhet att genomföra dina önskade handlingar. Med all den information som den här funktionen ger, kan du optimera din hemsida för att göra den mer effektiv, samt skapa mer relevanta annonskampanjer till målgruppen på Facebook.

» Färgsystem «

CMYK (Cyan, Magenta, Yellow och Key color) är ett system för fyrfärgstryck.
RGB (röd, grön och blå) additiv färgblandning som används på webben.
HEX (hexadecimal) färgkod i HTML som blandas av RGB-färgerna. Används på webben.
PMS (Pantone Matching System) dekorfärger som kan ge de mest exakta kulörerna. Används i tryck. Med en PMS-kod kan du få fram fler specialfärger som exempelvis neoner och pasteller. Färgerna kan även återges på olika sorters papperskvaliteter, bestruket eller obestruket.

» Frizon «

Logotypen ska alltid omges av en frizon. Frizonen ska till ytan vara minst en hel symbols höjd runt om hela logotypen.

Frizonen är minimiavståndet till annan grafik, text eller bild. Inom frizonen får inga andra objekt placeras som till exempel texter eller andra
grafiska element. Samma minimiavstånd gäller till ytterkanten på de material där logotypen placeras.

Syftet med frizonen är att logotypen ska bli tydlig och att text, adresser, dekorelement eller bilder inte ska riskera att uppfattas som en del av logotypen.

Frizonen är ett minimum; ju mer fri yta som finns runt logotypen, desto tydligare framträder den.

» GDPR «

General Data Protection Regulation trädde i kraft i den Europeiska Unionen den 25 maj 2018. GDPR reglerar punkter som samtycke och huruvida företag och individer behöver få användarens godkännande för att samla in hens personuppgifter. Syftet får inte vara för brett eller luddigt. 

Använder företaget ett marketing automationsystem behöver det informera om detta. Ett annat område som GDPR handlar om är åtkomst till egna uppgifter: Användarna har rätt att veta hur de kan ta del av sina uppgifter, rätta dem eller radera dem.

» Ad's «

Googles sätt att visa annonser i sökresultat och på sajter i deras nätverk. Det attraktiva med dessa annonser är att annonsören kan styra relevans och behålla kostnadskontroll.

» Google Analytics «

Ett statistikverktyg som tillåter kartläggning av besökarnas beteende på en viss webbplats. Bland annat kan webbplatsägaren se vilka sidor som har flest visningar, vilka enheter användarna surfar med och vilka sidor som har en hög bounce rate. Det går också att bygga “funnels” för att analysera huruvida besökarna rör sig mot ett visst mål och var de droppar av. Google Analytics är gratis, men för att det ska fungera krävs att en tagg är installerad på webbplatsen.

» Google Search Consol «

Googles verktyg för webbansvariga, som precis som Google Analytics är helt gratis. Med hjälp av Search Console kan man se hur ens webbplats presterar i Googles sökmotor. Väldigt användbart är funktioner kring webbplatsfel, site maps och robots.txt-fil (somstyr vilket innehåll som ska indexeras och vilket inte).

» Grafisk Profil «

En grafisk manual beskriver hur företaget ska se ut i kommunikationen såväl externt som internt – kort sagt er visuella identitet. Det gäller allt från hur logotypen ser ut till vilka färger ni använder i annonser och hur texter ser ut på webben.

» Hard bounce/Soft bounce «

En hård studs uppstår när ett e-postmeddelande returneras till avsändaren eftersom mottagarens adress är ogiltig. Detta på grund av domännamnet inte existerar eller eftersom mottagaren är okänd. En mjuk studs däremot innebär att mejlet når mottagarens server men studsas tillbaka innan det kommer fram till den avsedda mottagaren. En mjuk studs kan inträffa eftersom mottagarens inkorg är full.

» HTML «

Det viktigaste programmeringsspråket för att bygga webbplatser och lägga in länkar till andra. Den viktigaste taggen är nog “a href” för att lägga in länkar. Moderna publiceringsverktyg (CMS:er) har nästan gjort det överflödigt för marknadsföraren att kunna språket, men en grundläggande förståelse för logiken är att rekommendera.

» Javascript «

I sin vanligaste form finns JavaScript i HTMLdokument, och kan berika webbsidor med element som inte kan skapas med enkel HTML. Viktig skillnad mellan Java och JavaScript: Java är ett OOP-programmeringsspråk, medan JavaScript är ett OOP-skriptspråk. Java skapar program som körs i en virtuell maskin eller webbläsare medan JavaScript-kod bara körs in en webbläsare.

» Landningssida «

En sida med ett formulär som ska fyllas i för att komma åt nedladdningsbart material som e-böcker eller för att anmäla sig till ett event. Formuläret på landningssidan används för att samla in information om besökaren och konvertera dem till leads. Sidan innehåller också vanligtvis en “tjuvkik” på det innehåll man får tillgång till om man fyller i formuläret.

» Målgrupp «

En målgrupp inom marknadsföring är ett samlingsnamn på den grupp mottagare eller den kategori av personer, företag, eller organisationer som en kommunikationseller marknadsföringsaktivitet är riktad mot. Målgrupperna väljs ut utifrån bestämda kriterier som kön, ålder, inkomst, bostad, konsumtion, kundförhållande eller utifrån bekymmer, utmaningar och mål.

» Nyckelord «

Ord eller fras inom ett specifikt område som användarna söker på för att hitta mer information om ett problem, en metod eller en utmaning. Som företag är det därför en bra idé för att producera innehåll runt relevanta nyckelord som hjälper till att ranka innehållet högt i sökmotorer, så att besökarna enkelt kan hitta det.

» Organisk trafik «

Organisk trafik är besökarna på din webbsida till följd av organiska sökresultat. Med andra ord motsatsen till betald trafik. Besökare som räknas som organisk trafik hittar din webbsida efter att ha använd en sökmotor som Google eller Bing och kommer därför inte från andra webbsidor.

» Outbound marketing «

Traditionella metoder inom marknadsföring. Som exempel kan nämnas massutskick av e-post till köpta adresslistor, affischer eller TV-reklam. De här metoderna låter företag kommunicera med ”den stora massan”.

» Persona «

En persona är en fiktiv representation av din idealkund som du önskar nå. Beskrivelsen av en sådan person bör innehålla dennes behov, mål och utmaningar, hur de tänker och agerar i en köpbeslutsprocess.

» Positionering «

Genom positionering styr du mottagaren att välja ett specifikt varumärke eller en produkt framför dess konkurrenter, därmed skapa en unik position i deras medvetande. 

» Photoshop «

Ett avancerat bildredigeringsprogram från Adobe Systems.

» Retargeting «

Retargeting konverterar fönstershoppare till köpare. Vanligtvis konverterar 2 procent av kunderna på sitt första besök i en onlinebutik. Retargeting fångar tillbaka de resterande 98 procent och fungerar genom att spåra de personer som besökt din hemsida för att använda denna som målgrupp vid annonsering.

» SEO «

Sökmotoroptimering (SEO) handlar om att synas i sökresultat som är relevanta för din bransch och de du hjälper dina kunder med. SEO handlar om att optimera hemsidan för att sökmotorer på lättast sätt ska förstå vad din sida handlar om för att kunna ranka den i organiska resultat för relevanta sökningar som görs i motorerna.

Det är ingen enkel uppgift att klättra i sökresultat och innefattar bland annat aktiviteter som:

» Typografi «

Valda typsnitt för företaget som ingår i profilen presenteras med hjälp av olika textsättningar som visar hur det ska se ut när profilen hanteras på ett korrekt sätt. Exempel på rubriksättning, brödtext och andra förekommande textelement.

» Payoff «

En kort mening som lyfter och beskriver ett varumärke. Brukar också kallas för tagline eller slogan.
Några exempel är Nikes ”Just do it”, L’Oreals ”Because you’re worth it” eller Triss ”Plötsligt händer det”.

» Unika besökare «

Unika besökare på din webb. Om en person besöker din hemsida tre gånger under samma dag, kommer det räknas som tre besök, men endast en unik besökare. Det är viktigt att veta att detta styrs av vilken enhet som besöken görs ifrån. Om ett besök av samma person görs på en dator och sedan en mobil räknas det som två unika besök. Samma felmarginal finns om flera personer använder samma dator för att besöka en webbsida, då kommer det ändå räknas som en unik besökare.

» UX - User experience (användarupplevelse) «

UX omfattar alla aspekter av slutanvändarens interaktion med företaget, deras tjänster och produkter. Det gäller att skapa en bra upplevelse för användarna, möta deras behov, göra det enkelt att navigera runt på webbsidan och ge användarna mer än vad de förväntar sig. UTM-

» Vision «

All marknadsföring ska bottna i företagets vision  för att bli äkta och få genomslagskraft på längre sikt. Kärnan i ett bolag. 

» White paper «

En guide och en sammanställning som innehåller massor av värdefull och givande information som finns tillgänglig för alla att ladda ned. Gärna personlig. Genom att dela med sig av sin kunskap får man fler nöjda kunder. 

» WordPress «

WordPress är ett publiceringsverktyg för hemsidor skrivna i PHP och som använder sig av MySQL. WordPress används för att administrera innehåll som behöver uppdateras ofta, framförallt bloggar.

» Workshop «

Ett välplanerat arbetsmöte där alla förväntas bidra med sina kunskaper, erfarenheter och perspektiv. 

» Webbinar «

Ett seminarium som körs via nätet. Formen ställer krav på att behärska tekniken, bland annat för att kunna spela upp förinspelade filmsnuttar, köra chatt och hålla omröstningar i realtid.

Vi agerar och levererar med omtanke kring
ditt varumärke.
Det handlar om dig.