Vad kan vi göra för dig?

Med fokus på kundresan erbjuder vi tjänster som kan formas från små till stora projekt.
Genom samarbeten med andra aktörer på marknaden erbjuder vi ett brett sortiment av tjänster.

Strategi och
rådgivning

Vilken väg är relevant att gå? Vi sätter mål, gör research, pratar content, ordnar workshops.

Koncept- och varumärkesutveckling

Varumärkesidentitet, UI/UX-design, tonalitet, storytelling, kommunikationsstrategi, employer branding…

Grafisk profil

Skapa, utveckla, uppdatera eller sammanställa grafisk profiler. 

Copywriting

Tonalitet och uttryckssätt. Vässade budskap, anpassade till alla medier. 

Webb

Bygga ny webb eller uppdatering av befintlig webb? En webb ska vara modern, användarvänlig med tydlig implementering av företagets grafiska profil. 

SEO

SEO, sökordsanalys, optimering, rapporter och övervakning.

Nyhetsbrev

Utveckling och utformning av nyhetsbrev. Analys av statistiken.

Sociala medier

Strategi, underhållning, administration, contentproduktion, annonsering.

Innehållsproduktion

Foto, film, rörligt, grafik.

Print

Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder vi produktion av printmaterial. Allt från visitkort, förpackningar, give aways till exponeringsmaterial för evenemang och mässor. 

Annonser

Digitalt eller print? 

Event

Hur kan ett event stärka ditt varumärke och/eller göra din lansering mer uppmärksammad?

Grafisk profil.

En grafisk profil beskriver hur företaget ska se ut i kommunikationen såväl externt som internt – kort sagt er visuella identitet. Det gäller allt från hur logotypen ser ut till vilka färger ni använder i annonser och hur texter ser ut på webben.

Varför en grafisk profil?
Logotype

Presentation av logotypen i alla varianter, samt regler för applicering, frizon, rekommenderad storlek i förhållande till underlagets storlek och placering.

Typografi

Valda typsnitt för företaget som ingår i profilen presenteras med hjälp av olika textsättningar som visar hur det ska se ut när profilen hanteras på ett korrekt sätt. Exempel på rubriksättning, brödtext och andra förekommande textelement.

Färgpalett

En uppsättning färger som ska användas i kommunikationssammanhang presenteras både som enskilda färgrutor och med exempel på tillämpningar.

Grafik

Grafiska element som animationer, illustrationer, infografik, symboler- och ikoner eller andra element presenteras i alla varianter med regler för dess applicering.

Bildspråk

Beskrivning av grundreglerna för bildspråket. Till exempel vilka motiv, på vilket sätt, i studio eller utomhus, vid naturlig eller studiobelysning och i svartvitt eller färg.

Tone of Voice

Tonalitet, eller tone of voice, är varumärkets egna röst som hjälper till att skapa känsla och personlighet. En viktig komponent i varumärkesarbetet som behöver hänga ihop i alla kanaler över tid, oberoende av vem som skapar innehållet.

Presentationsmall

Exempel och tydliga riktlinjer för användningen av företagets presenationsmall. 

Kontorsmaterial

En tydlig presentation säkrar att allt kommer att se ut på ett och samma sätt. Här benämns och presenteras exempel på visitkort, kuvert, brevpapper med dess rekommenderade papperstyp.

Annonser

Grundregler och riktlinjer för utformning samt utseende för annonser i både tryckt– och digitalt format.

Tryck

Här presenteras företagets övriga trycksaker, innehållet är individuellt men kan till exempel bestå av följande; förpackningar, profilkläder, exponering för mässor, broschyrer, tidningar och give aways.

Webb

Företagets webb är idag en av de viktigaste plattformarna för att nå ut med informationen eller företagets erbjudande. Här presenteras företagets webbprofil.

Digitalt

Regler och riktlinjer för företagets utseende på digitala plattformar. Innehållet är individuellt men kan till exempel bestå av riktlinjer för följande; Nyhetsbrev, sociala medier.

Vi agerar och levererar med omtanke kring
ditt varumärke.
Det handlar om dig.