Vår process – Hur funkar det?

Med en tydlig arbetsprocess säkerställer vi kundresan.
Nyfiken på hur det funkar? Vi har sammanfattat vår arbetsprocess i åtta steg, från första koppen kaffe till uppföljning och förvaltning för att du ska få en inblick i hur ett samarbete med oss kan se ut. 

» 1 «

Möte

Vi träffas över en kopp kaffe och gofika. Vi lyssnar in kunden för att skapa en tydlig bild av vad de söker och skapar förståelse för vad vi kan bidra med.

» 2 «

Offert

Vi återkopplar till kund med sammanställning av vårt första möte med förslag och offert på projektet.
Efter godkänd offert bokar vi oftast in en workshop för en research som hjälper oss att styra projektet i rätt riktning för att nå målsättningen med kundens investering.

» 3 «

Research

Vi spanar utåt och blickar inåt i en workshop med våra kunder. Tillsammans går vi igenom nuläge, målgrupp, positionering, målsättningar och visioner för att lära oss så mycket som möjligt om verksamheten.

» 4 «

Konceptutveckling

Den kreativa, skapande fasen; En intensiv period av vår process som detaljplaneras med milstolpar i en tidsplan och arbetet drar igång. Med underlaget från vår förstudie, skapar vi ett koncept som bygger på strategiska beslut.

» 5 «

Presentation

Vi presenterar konceptet, bakgrunden och varför vi tror att det kommer bli succé. Med feedback från kund tar vi det vidare.

» 6 «

Utveckling

Utifrån kundens feedback  färdigställer vi konceptet och påbörjar att producera materialet. Givetvis är korrekturen med i processen.

» 7 «

Lansering

Vi levererar färdiga dokument till kund i rätt format alternativt skickas tryckbara filer till tryckeri.

» 8 «

Uppföljning och förvaltning

Från första dag mäter och undersöker vi hur användarna beter sig och agerar på resultaten. För att uppnå de mål vi satt upp bevakar, driftar och förvaltar vi våra kunders investering med täta avstämningar och planerar nya aktiviteter.

Våra tjänster
– Med fokus på dig.

Med fokus på kundresan erbjuder vi tjänster som kan formas från små till stora projekt.
Genom samarbeten med andra aktörer på marknaden erbjuder vi ett brett sortiment av tjänster.

Vi agerar och levererar med omtanke kring
ditt varumärke.
Det handlar om dig.