Integritetspolicy - GDPR

Genom din registrering samtycker du till att Delour AB lagrar och använder de kontaktuppgifter du själv lämnar när du anmäler dig som deltagare i något av våra evenemang Eller prenumererar på våra nyhetsbrev. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna upprätthålla dina behov som kund och ge dig en mycket bättre service. Uppgifterna lagras och används enbart i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att Delour AB kan, såvida du inte skriftligen meddelar att du ej vill dela denna information, komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev, direkt marknadsföring eller annan form av kontakt. Du har givetvis möjlighet att avprenumerera dig. 

Information enligt personuppgiftslagen (1998:204)

I syfte att ge dig som kund/deltagare på våra event, en god service samt information om våra tjänster. Med behandling avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifterna, vare sig detta sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, lagring, ändring eller utlämnande av personuppgifterna till tredje part. Personuppgifterna behandlas även för att erbjuda dig förmåner, genomföra marknadsanalyser samt för marknadsföringsändamål.

Marknadsföreningens arbete och åtaganden.


Bilder & film på våra events
Det framgår i samband med varje event, både på hemsidan och i den lokal vi är, att vi tar bilder samt eventuellt filmar eventet. Bilderna kan användas i våra sociala medier samt tryckmaterial och tidningar med Delour som avsändare. Det framgår även att man ska kontakta oss om man inte vill vara med på bild. Vi sparar alla bilder.

E-postadresser
Används endast till utskick av fakturor, inbjudningar samt nyhetsbrev. Nyhetsbrev kan man avregistrera sig från och får därefter inte våra nyhetsbrev längre. Detta framgår tydligt i varje nyhetsbrev och man kan enkelt avregistrera sig. E-postadresser sparas i systemet även för statistiska syften.

Om du önskar rättelse av felaktigheter i personuppgifterna eller ytterligare information om behandlingen av personuppgifterna kan Delour kontaktas genom följande: hello@delour.se

Vi agerar och levererar med omtanke kring
ditt varumärke.
Det handlar om dig.